hybrydy 2021

klubie Hybrydy 18-11-2021 roku odbyło się jesienne spotkanie Stowarzyszenia  Ordynacka,  oraz sympatyków Stowarzyszenia. Zazwyczaj spotkania odbywają się dwa razy w roku. Jesienne około rocznicy Międzynarodowego Dnia Studenta, tj. 17 listopada, a wiosenne około rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich.

UWAGA: większość materiałów video jest zrobiona w technice 3D ( 360) co oznacza, że każdy obraz pokazuje całą salę. Kursorem, myszką można wybrać sobie osobę lub scenę, którą oglądamy, w każdej chwili filmu bez jego zatrzymywania, tak jak w zdjęciach techniką 360. Kamera obejmuje obszar widzenia niejako w kuli. Używajcie tej funkcji. Warto zobaczyć co się działo?

Czy 18 listopada było kworum Rady Naczelnej?

Przewodniczący Robert Kwiatkowski przyjął skład RADY NACZELNA STOWARZYSZENIA ORDYNACKA w ilości 55 osób. Skład został wyłoniony poprzez zgłoszenia przesłanie przez Przewodniczących Rad Okręgowych Stowarzyszenia  plus członkowie Komitetu Wykonawczego oraz Przewodniczący Rady Naczelnej wybrani na Kongresie w dniu 04-07-2020 roku.  Razem 55 osób. Zgłoszeń nie poprzedziła kampania wyborcza w środowiskach jaka powinna zostać przeprowadzona po kongresie nadzwyczajnym i rejestracji statutu. Na zebraniu 18-11-2021 roku nie powołano komisji skrutacyjnej i nie sprawdzono kworum na sali obrad.

Zebrani, na wniosek Przewodniczącego – Roberta Kwiatkowskiego, zatwierdzili złożone w marcu sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia odzwierciedlające brak przychodów i kosztów w bilansie Stowarzyszenia. Drugim wnioskiem przyjętym przez Zebranych, było zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komitetu Wykonawczego. Regulamin został przedstawiony ze sceny. Zebrani nie otrzymali projektu dokumentu, do dyskusji i zatwierdzenia. Projekt regulaminu Komitetu Wykonawczego nie został przyjęty wcześniej przez Komitet Wykonawczy. Na sali były głosy wstrzymujące się od zatwierdzenia dokumentu. Przyjęto oficjalny adres wirtualny biura Stowarzyszenia, które odtąd ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12/3. Zebrani przyjęli do wiadomości numer konta bankowego Stowarzyszenia 15 1090 1694 0000 0001 4882 5925.

Zebrani ustalili wielkość i sposób wpłaty składki członkowskiej

Przyjęto abolicję składek za lata wcześniejsze. Ustalono składkę roczną w wysokości 10 zł rocznie, począwszy od roku 2021. Oznacza to, że członkowie Stowarzyszenia winni opłacić składkę w kwocie łącznej 10zł za każdy rok kalendarzowy  na  konto bankowe stowarzyszenia do dnia 31 marca każdego roku. Potwierdzono, że jedyną formą opłaty składki rocznej będzie przelew bankowy z wyraźnym zaznaczeniem w opisie przelewu „składka członkowska”. Członek stowarzyszenia, jak i jego sympatyk, może wpłacić na konto Stowarzyszenia Ordynacka darowiznę w dowolnej kwocie, także z podanym w opisie przelewu „darowizna” z celem darowizny. Zebrani  udzielili Komitetowi Wykonawczemu pełnomocnictwa do dysponowania kwotą do 50 tyś. zł bez zgody Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka.

Dyskusja programowa, w tym polityczna

Tematyka dotyczyła, bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej Polski. Padły krytyczne głosy na temat obecnej sytuacji na Lewicy. Wyraźnie zostało podkreślone, że oczekuje się od członków, a specjalnie od działaczy, Stowarzyszenia Ordynacka współpracy i pomocy wzajemnej, a nie sporów i kłótni dzielących Ordynacką i Lewicę.  W konkluzjach dyskusji odwoływano się do zdań i wypowiedzi z mediów społecznościowych. Zebrani podkreślali jednoznacznie Europejski charakter Stowarzyszenia, a także  niezgodę jego członków na  faszyzację obecnej władzy państwowej. Zebrani scedowali na Komitet Wykonawczy sformułowanie Uchwały Stowarzyszenia na temat bieżącej sytuacji społeczno-politycznej.

Ostatnia cześć spotkania  rozpoczęła  się od wykładu kol. Bogdana Jachacza – byłego szefa Rady Uczelnianej UMK w Toruniu oraz Redaktora tygodnika „itd” przełomu lat 60/70. Był to ciekawy głos sumujący 70-letnią historię ZSP i SZSP i wspominające czołowe postacie organizacji, szczególnie w jej pierwszym 30-leciu istnienia. Bogdan Jachacz podkreślił rolę ZSP w kształtowaniu demokratycznych postaw w polskim społeczeństwie i odbudowie polskiej inteligencji po katastrofie II Wojny Światowej.

kol. Bogdan Jachacz o początkach ZSP

Na godzinę 17tą do Hybryd przywieziono pizzę zamówioną dla wszystkich zgromadzonych przez kol. Ireneusza Nalazka .

Spotkanie towarzyskie byłych działaczy, sympatyków stowarzyszenia rozpoczęło się po godz. 17tej. Wielkim nieobecnym był Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Szkoda. Jak sam powiedział na swoim wtorkowym livie.

Przewodniczący Robert Kwiatkowski przyjął poniższy skład RADY NACZELNA STOWARZYSZENIA ORDYNACKA. Skład został wyłoniony poprzez zgłoszenia przesłanie przez Przewodniczących Rad Okręgowych Stowarzyszenia  oraz członkowie Komitetu Wykonawczego i Przewodniczący Rady Naczelnej wybrani na Kongresie w dniu 04-07-2020 roku.  Razem 55 osób..

18.11.2021

 1. Robert Kwiatkowski – przewodniczący RN
 2. Edward Gwóźdź – członek KW
 3. Jacek Kozłowski – członek KW
 4. Piotr Michalak – członek KW
 5. Ireneusz Nalazek – członek KW
 6. Marek Różycki – członek KW
 7. Zbigniew Stąsiek – członek KW
 8. Stefan Sterc – członek KW
 9. Jerzy Woźniak – członek KW
 10. Antoni Gwarek – przewodniczący RO Szczecin
 11. Andrzej Ptak – Szczecin
 12. Jarosław Markiewicz – Szczecin
 13. Marian Frąckiewicz – przewodniczący RO Toruń
 14. Adam Stando – Toruń
 15. Krzysztof Podgórski – Toruń
 16. Bogdan Kasperek – przewodniczący RO Rzeszów
 17. Zenon Wilk – Rzeszów
 18. Jerzy Pruchnicki – Rzeszów
 19. Tadeusz Kołosowski – przewodniczący RO Bydgoszcz
 20. Jan Filipowicz – Bydgoszcz
 21. Jacek Krakowian – przewodniczący RO Częstochowa
 22. Andrzej Skóra – Częstochowa
 23. Andrzej Mazur – przewodniczący RO Opole
 24. Bożena Twers – Opole 
 25. Jan Ogiński – przewodniczący RO Wrocław
 26. Wrocław
 27. Andrzej Orecki – przewodniczący RO Kraków
 28. Artur Zięba – Kraków
 29. Zenon Zalewski – Kraków
 30. Jerzy Półjanowicz – przewodniczący RO Białystok
 31. Białystok
 32. Andrzej Rozenek – przewodniczący RO Warszawa
 33. Bartek Gajownik – Warszawa
 34. Zbigniew Kamiński – Warszawa
 35. Andrzej Różański – przewodniczący RO Gdańsk
 36. Ludwik Klinkosz – Gdańsk
 37. Marek Kasiński – Gdańsk
 38. Henryk Łucjan – Lublin
 39. Marek Podgajniak – Lublin
 40. Marek Składowski – przewodniczący RO Łódź
 41. Łódź
 42. Krzysztof Statkiewicz – przewodniczący RO Poznań
 43. Marian Podjacki- Poznań
 44. Andrzej Czachor- Poznań
 45. Andrzej Sykuła- przewodniczący RO Kielce
 46. Wojciech Kurdziel – Kielce
 47. Jarek Kusto – Kielce
 48. Dorota Szaban – przewodnicząca RO Zielona Góra
 49. Krzysztof Jarmołowski – Zielona Góra
 50. Juliusz Niewinowski – Zielona Góra
 51. Andrzej Zając – Śląsk
 52. Ahsan Barakeh – Śląsk
 53. Henryk Łańko – przewodniczący RO Olsztyn
 54. Zbigniew Szczypiński – Olsztyn
 55. Cezary Kowalewski – Olsztyn
error: Content is protected !!