UCHWAŁY 2023

Uchwała nr 1 Krajowego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA z 20 maja 2023 r. w/s uczestnictwa członków Stowarzyszenia w wyborach w 2023 i 2024 roku

Kongres uznaje obecną sytuację polityczną za zagrażającą demokracji w Polsce, niszczącą ideę samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, łamiącą Konstytucję, grożącą wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej. Szansą na jej zmianę jest wygrana w wolnych wyborach parlamentarnych przedstawicieli dzisiejszej opozycji demokratycznej, z udziałem naszych przedstawicieli.
Stąd też – uwzględniając paragrafy 6,7 i 8 Statutu – Kongres wzywa członków Stowarzyszenia Ordynacka do aktywnego: czynnego i biernego udziału w wyborach parlamentarnych 2023 roku oraz samorządowych i do Europarlamentu w 2024 roku!

Walczmy o wolną od nacjonalizmów, samorządną, sprawiedliwą i europejską Polskę!

Kongres zobowiązuje wszystkie struktury do wsparcia naszych członków kandydujących w tych wyborach na listach demokratycznych partii dzisiejszej opozycji.
Zachęcamy także członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w komisjach wyborczych i ruchu kontroli wyborów.

Kongres akceptuje współdziałanie Stowarzyszenia Ordynacka z NOWĄ LEWICĄ w nadchodzących wyborach parlamentarnych i upoważnia Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej do podpisania w tej sprawie stosownej Deklaracji Współpracy.

 

Uchwała nr 2 Krajowego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA z 20 maja 2023 r. w/s niedopuszczalnych wypowiedzi i działań ministra EiN Przemysława Czarnka

Stowarzyszenie ORDYNACKA, będące społecznym ruchem obywatelskim o korzeniach akademickich, z ogromnym niepokojem przyjmuje działania aktualnego kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki z Ministrem Przemysławem Czarnkiem. Swoją indolencję i zaniedbania kierownictwo Ministerstwa, a szczególnie Minister Czarnek maskuje nasilonymi atakami na wolność nauki, szacunek dla praw człowieka i autonomię środowiska akademickiego.
Stowarzyszenie Ordynacka uznaje za niedopuszczalne wypowiedzi przedstawicieli rządu i Ministra Czarnka dotyczące sankcji finansowych za prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych, które nie są zgodne z poglądami i oczekiwaniami polityków rządzącej prawicy. Zapowiedzi i działania rządu są próbą zastraszania badaczy i atakiem na działalność naukową, godzą w wolność i niezależność badań i nauki.
Ocena działalności naukowej nie powinna być przedmiotem jakiejkolwiek cenzury politycznej. Wszelkie działania, w tym sugerowane restrykcje finansowe uniemożliwiające korzystanie z konstytucyjnych wolności są nielegalne i niedopuszczalne.
Wyrażając swój sprzeciw wobec takich cenzorskich praktyk uznajemy działania rządzących za niezwykle niebezpieczne.
Żądamy odideologizowania systemu edukacji i nauki, poszanowania działań i dorobku polskiego środowiska naukowego oraz podtrzymania i wspierania jego rzeczywistej niezależności.

 

error: Content is protected !!