komisja historyczna

Zgodnie z wieloletnią tradycją, we czwartek 13 kwietnia 2023 roku, w sali konferencyjnej dawnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Spotkanie Pokoleń ZSP/SZSP. Merytoryczną część spotkania wypełniła dyskusja na temat: „Stanisław Ciosek i jego rola w budowie demokracji w Polsce”. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło „Gaudeamus Igitur”. Nagranie wideo studenckiej pieśni – hymnu w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie było niezwykłe, zostało zarejestrowane online w czasie obowiązywania obostrzeń pandemicznych. Zebrani w dawnym BUW-ie minutą ciszy uczcili wszystkich tych, którzy odeszli między kwietniem 2022 a kwietniem 2023 roku. Po tej chwili zadumy prowadzący spotkanie Prezes Fundacji OKHRS Krzysztof Szamałek przedstawił dokonania Komisji w ostatnim roku i jej plany na na przyszłość. Profesor Szamałek po tym formalnym sprawozdaniu wygłosił krótkie wprowadzenie do dyskusji na temat „Stanisław Ciosek i jego rola w budowie demokracji w Polsce”.

W dyskusji wzięli udział: były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski,

Zbigniew Bujak jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL,

prof. Jacek Raciborski – socjolog, b. Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Młodych Pracowników Nauki RN ZSP

a także: Sylwester Szafarz, Eugeniusz Mielcarek, Wojciech Piekarski ,

Ludwik Klinkosz, Kazimierz Kłoda, Bogdan Jachacz ,

Stanisław Gabrielski, Paweł Byra, Ryszard Strauss i Platon Wysoczański.

Jak zapowiedział Krzysztof Szamałek Komisja Historyczna pragnie udokumentować głosy tej konferencyjnej dyskusji w wydaniu książkowym w serii Zeszytów Historycznych. Podsumowując, dyskusja ukazała Stanisława Cioska jako człowieka z krwi i kości na każdym z etapów jego życia, człowieka, który oddziaływał na naszą rzeczywistość i któremu należy się poczesne miejsce w polskiej historii. Zebrani na Spotkaniu przyjęli do akceptującej wiadomości:

1. Postulat ufundowania tablicy pamiątkowej na gmachu przy ulicy Ordynackiej 9.

2. Ideę zgłoszoną przez amb. Wojciecha Piekarskiego o utworzeniu (przy Komisji) Klubu Dyplomatów wywodzących się z ZSP.

3. Organizację jesiennego Spotkania Pokoleń poświęconego 50-leciu powołania do życia SZSP.

Po części konferencyjnej w foier BUW zebrani, a było ich ponad 200, przy kawie i lampce wina mieli okazję do rozmów nieformalnych, czasami po wielu, wielu latach niewidzenia się. Bardzo aktywnym uczestnikiem tych rozmów był Aleksander Kwaśniewski. Relacja video został podzielona na części. Film pokazuje wystąpienie Profesora Krzysztofa Szamałka. Organizatorem była Fundacja Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego we współpracy z Fundacją Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Stowarzyszeniem Ordynacka i Stowarzyszeniem Dom Polski.

 

error: Content is protected !!