Ordynacka popiera OSK

Prawa reprodukcyjne należą do podstawowych praw człowieka. Polskie kobiety nie mogą być pozbawione  prawa do decydowania w sposób swobodny i odpowiedzialny o tym, czy, kiedy i ile mieć dzieci oraz w jakich odstępach czasu. Wyrok tzw. Trybunału Konstytucyjnego podporządkowanego partii rządzącej ,będący formą  pozaparlamentarnego stanowienia prawa, pozbawia kobiety możliwości aborcji ze względu na nieodwracalne wady płodu. Restrykcyjne prawo aborcyjne w Polsce zostało ponownie zaostrzone. Tym bardziej moment w jakim ten tzw. wyrok został wydany i opublikowane jego uzasadnienie -stan pandemii, zamknięcie wielu dziedzin gospodarki i ograniczenia w organizacji spotkań i zgromadzeń, budzi nasz gniew i sprzeciw. Wprowadzanie teraz rozwiązań prawnych, które powodują ostrą reakcję społeczną odbieramy jako prowokację i próbę odwrócenia uwagi społeczeństwa od innych istotnych problemów rządzącej prawicowej koalicji.

Stowarzyszenie Ordynacka domaga się od sil politycznych podjęcia działań mających na celu  zminimalizowanie negatywnych rozstrzygnięć tego wyroku. Oczekujemy uchwalenia w trybie pilnym zgłoszonej przez Klub Lewicy tzw. „Ustawy ratunkowej” dekryminalizującej pomoc w usunięciu ciąży. Mamy świadomość ,iż w aktualnym konserwatywnym składzie parlamentu trudno będzie o progresywne rozwiązania w tak zasadniczych kwestiach , liczymy jednak ,iż nacisk społeczny doprowadzi do refleksji część rządzących a opozycję skłoni do wspólnych działań mających na celu odsunięcie od władzy prawicowych fundamentalistów.

 Prawa kobiet to nasze prawa.

error: Content is protected !!