HYBRYDY 17 XI 2023

Serdeczne gratulacje dla wybranych  do Sejmu i Senatu:

  • POSEŁ  DARIUSZ WIECZOREK,  MINISTER NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, PRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA ORDYNACKA
  • POSEŁ  WŁODZIMIERZ CZARZASTY, WICEMARSZAŁEK SEJMU RP
  • POSEŁ  MARCIN KULASEK,
  • SENATOR WALDEMAR WITKOWSK

Uchwała Rady Naczelnej Stowarzyszenia ORDYNACKA z dnia 17 listopada 2023 r.

W nawiązaniu do Uchwały Krajowego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka z dnia 20.05.2023 r. Rada wyraża głębokie zadowolenie z frekwencji wyborczej, o którą apelował Kongres Stowarzyszenia i dziękuje wszystkim obywatelkom i obywatelom, którzy poszli do urn wyborczych i oddali głos na przedstawicieli ugrupowań tworzących blok partii demokratycznych.
To dzięki Wam udało się odsunąć od władzy PIS – partię antydemokratyczną i antyeuropejską. To dzięki Wam słowom „prawo” i „sprawiedliwość” przywrócone będzie ich właściwe znaczenie!
Dziękujemy.
Do partii, które uzyskały mandat społeczny do kierowania naszym krajem apelujemy: prawa człowieka, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zdrowe środowisko, społeczeństwo obywatelskie, edukacja a nie indoktrynacja, jedność a nie podziały, szacunek i budowanie autorytetów – to musi być kierunek waszych dążeń i działań!
Środowisko skupione wokół Ordynackiej deklaruje aktywny udział w reformowaniu kraju i jednoczeniu obywateli, uznając naszą obecność w Unii Europejskiej i NATO za nadrzędny interes narodowy.

RN Stowarzyszenie Ordynacka

Krótko o kampanii wyborczej  2023 

Kandydaci  ze Stowarzyszenia Ordynacka ,

Trzeba NAS szukać było głównie na listach  Nowej Lewicy,  ale znalazło się kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Ordynacka również na listach Platformy Obywatelskiej. Dziękujemy, że popieraj NAS własnymi głosami.  Kandydatki i kandydaci ze Stowarzyszenia Ordynacka mają zbliżone poglądy do WASZYCH.

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni wyborów

Mężów zaufania powołują komitety wyborcze partii i i koalicji. Mają oni prawo nie tylko do wizytowania i obserwacji komisji wyborczych, ale mogą również wnosić uwagi do protokołów wyborczych, nadzorować ich sporządzanie i przekazywanie do okręgowych komisji wyborczych.

Obserwatorów społecznych powołują organizacje samorządowe, które zajmują się działalnością na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i praw obywatelskich. Co ważne, obserwator społeczny, również czuwa nad przebiegiem wyborów w lokalu wyborczym, obserwuje, czy nie doszło do nadużyć czy złamania prawa. Jednak obserwator społeczny nie może zgłaszać swoich uwag do protokołu i nie może być obecny podczas przewożenia protokołu do komisji wyborczej wyższego stopnia.

XI PRZYKAZANIE – NIE BĄDŹ OBOJETNY

error: Content is protected !!