My z ZSP

2021-02-16 W nocy 15/16 lutego 2021 zmarł nasz kolega, przyjaciel Andrzej Kratiuk . Cześć jego pamięci.

Zawsze Sobie Pomagamy
Andrzej Kratiuk,  karierę zaczynał jako doradca ministra w solidarnościowym rządzie, To żywy dowód na to, że hasło stowarzyszenia Ordynacka („Zawsze sobie pomagamy”), które stworzyli głównie byli członkowie ZSP, nie jest sloganem. Kratiuk ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) oraz Wydział Prawa i Administracji UW. Na studiach był czołowym działaczem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Wtedy poznał Wiesława Kaczmarka, a także Dariusza Rosatiego i prof. Andrzeja Całusa, który jest jego wspólnikiem w kancelarii. Do połowy lat 80. Andrzej był szefem Rady Okręgowej ZSP w Warszawie. Odchodząc, zaproponował na swoje miejsce Wiesława Kaczmarka. W 1991 r. Andrzej wspólnie z Ireneuszem Nawrockim (działacz ZSP) założyli kancelarię KNS. Mało znana firma zaczęła odnosić sukcesy. W sprawozdaniu zarządu w 1992 r. za najważniejszych klientów uznano: PZU SA, BIG SA, Ruch SA, Powszechny Bank Kredytowy, a także Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie . Szefem oddziału warszawskiego tego banku był Wiesław Kaczmarek. Gdy w 1993 r. Wiesław Kaczmarek został ministrem prywatyzacji, natychmiast uczynił Andrzeja Kratiuka szefem zespołu doradców. Funkcję doradcy Ministra Andrzej Kratiuk pełnił w latach 1993-1997. W latach 1993-1994 doradzał także ministrowi finansów Markowi Borowskiemu i Radzie Ministrów. W 1994 r. zaczął pracę dla związanego BIG Banku Gdańskiego.

PRZYJACIEL WIELU Z NAS

1991 – prezes i udziałowiec kancelarii KNS (wspólnie m.in. z Ireneuszem Nawrockim)
1992-1993 – doradca ministra współpracy gospodarczej z zagranicą Andrzeja Arendarskiego. Pracuje m.in. na rzecz państwowych firm Impexmetal i PZU SA
1993-1994 – członek zespołu doradców ministra finansów Marka Borowskiego
1993-1994 – członek grupy doradczej Urzędu Rady Ministrów (premier Waldemar Pawlak)
1993-1997 – szef zespołu doradców ministra przekształceń własnościowych Wiesława Kaczmarka
1994– członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Gospodarczego (później Polski Fundusz Gwarancyjny)
1994-1997 – członek rady nadzorczej BIG SA
1994-1998 – przewodniczący rady nadzorczej Rolimpeksu SA (skarb państwa był wówczas głównym udziałowcem)
1997-1998 – członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu
1997 – członek rady nadzorczej spółki Forcan (podobnie jak Wiesław Kaczmarek). Forcan kupiła Chemia Polska S.A.
1998 – partner zarządzający w kancelarii prawniczej A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy
1999 – Przewodniczący rady fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
2001-2003 – Doradca ministra skarbu Wiesława Kaczmarka
2002-2004 – członek rady nadzorczej PKN Orlen
2005 – Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną wprowadzenia na giełdę kontrolowanego przez państwo Ciechu

itp. itd.
ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH DZIAŁACZY ZSP W PAŁACU PREZYDENCKIM

17 kwietnia 2001 roku Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego ordery i odznaczenia zasłużonym działaczom Zrzeszenia Studentów Polskich. Za wybitne zasługi w ruchu studenckim, oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostali:

  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Stanisław Piśko, Marian Przylepa, Lech Raczak, Józef Zalewski,
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Andrzej Drążewski, Wojciech Ekiert, Jan Kaniecki, Stanisław Kochański, Joachim Kołczewski, Andrzej Kowalski, Andrzej Kwiatkowski, Stanisław Mazan, Janusz Mazur, Włodzimierz Mizerski, Jan Pieszczachowicz, Romuald Piwoński, Jan Poprawa, Grzegorz Protasiewicz, Marek Słęcki, Wiesław Słomka, Andrzej Szułdrzyński, Jan Szumański, Władysław Szylling, Jerzy Śliwiński, Zygmunt Tarnawski, Alfred Tuczek, Małgorzata Umer – Przeradzka, Eugeniusz Wincek, Elżbieta Wojnowska, Jan Woronko, Józef Woźniakowski, Jerzy Żywiecki,
  • Złotym Krzyżem Zasługi – Mieczysław Borkowski, Janusz Grzywacz, Adam Horbulewicz, Zbigniew Kamiński, Jerzy Karpiński, Stanisław Kłobukowski, Wacław Krankowski, Mieczysław Marcinkowski, Kazimierz Mroczkowski, Jerzy Neumann, Andrzej Orecki, Tadeusz Piskorski, Waldemar Rybakiewicz, Wiesław Sikora, Janusz Stanek, Aleksander Walczak, Wojciech Zieliński,
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – Stefan Brzozowski, Ignacy Grzęda, Edward Gwoźdź, Krzysztof Haich, Wojciech Hawryszuk, Adam Marszałek, Agnieszka Odorowicz, Krzysztof Olejniczak, Marcin Stelmach, Marek Stępień, Halina Szymańska, Elżbieta Tarazewicz, Tadeusz Walasek, Jerzy Zoń, Jacek Żurakowski
  • Brązowym Krzyżem Zasługi – Waldemar Zbytek. Podczas uroczystości odznaczeń Minister Marek Siwiec powiedział m.in.: Jesteście ludźmi wyjątkowymi i znakomitymi. Chciałbym podziękować Wam za to, co robiliście, co robicie i jak bardzo nam wszystkim jesteście potrzebni. To 50-lecie organizacji, która właściwie już taka jak my ją pamiętamy nie jest, jest inna, są nasi koledzy, następcy. Ale my jesteśmy, trwamy w różnych miejscach i to jest wspaniałe, że umiemy sobie w oczy popatrzeć i podać sobie ręce. To jest coś, co po tej organizacji na pewno zostało i z czego możemy być dumni. Serdecznie gratuluję.
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights