ODEZWA WYBORY 2023

ODEZWA

 W imieniu stowarzyszenia „Ordynacka”, organizacji skupiającej byłych studentów zrzeszonych w ZSP i SZSP, animatorów życia społecznego, kulturalnego i turystycznego na uczelniach, apelujemy o czynne uczestnictwo w zbliżających się wyborach parlamentarnych i poparcie kandydatów opozycji demokratycznej.

Odezwę, kierujemy do pokoleń polskiej inteligencji, absolwentów wyższych uczelni, szkół ogólnokształcących i techników, do ludzi nauki i kultury, lekarzy, nauczycieli i inżynierów, a szczególnie do młodego pokolenia, dzisiejszych studentów i uczniów szkół średnich.

Zbliżające się wybory parlamentarne, które powinny być świętem demokracji i jedności Polaków, stały się plebiscytem, w którym opowiemy się, czy Polska będzie państwem demokratycznym, aspirującym do elity krajów rozwiniętych, czy staniemy się państwem autokratycznym, pełnym kompleksów, historycznych fobii, uprzedzeń i nierówności społecznej.

W przeszłości, jako studenci powojennej Polski, lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, czy 80-tych, wielokrotnie stawaliśmy przed trudnymi wyborami, byliśmy świadkami wielu historycznych zdarzeń  i tragedii, dlatego wiemy, jak ważna dla nauki, kultury i postępu jest autonomia uczelni i niezależność środowisk twórczych oraz mediów.

Ale, to nie ówczesne zakazy i nakazy, tworzyły naszą świadomość o konieczności zmian w kraju i przewartościowaniu obowiązujących idei, tylko wykształcenie i wiedza, którą zdobyliśmy dzięki dostępności do nauki i kultury.

Dzisiaj wiemy, jak ważna dla rozwoju i przyszłości kraju jest edukacja młodego pokolenia i nowoczesna szkoła dająca niczym nieskrępowaną wiedzę, ucząca tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, pozbawiona indoktrynacji i nadzoru politycznego.

Wreszcie wiemy, że tylko Polska wykształcona, otwarta i przyjazna ma szansę stać się krajem dobrobytu  i wolności z godnym miejscem w europejskiej rodzinie.

Nie dopuśćmy do tego, by w imię jakiś wyimaginowanych racji i przekonań, ktoś ciągle dzielił nas  i zabierał marzenia.  Dlatego, jeżeli chcesz budować Polskę przyszłości, tolerancyjną, sprawiedliwą i bezpieczną, Polskę, bez podziałów, uprzedzeń i nienawiści  – głosuj na opozycję demokratyczną.

Jeżeli chcesz żyć w państwie, gdzie twoja pomyślność, awans zawodowy i bezpieczeństwo, będzie zależała od solidarności społecznej i systemowych rozwiązań, a nie jałmużny rządzących – głosuj na opozycję demokratyczną.

Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci i wnuki, zdobyły wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na spełnienie ambicji i realizację marzeń  – wybierz kandydatów opozycji demokratycznej.

Wspólna Polska  –  Wspólna Sprawa

Przyszłość zależy od Ciebie

Stowarzyszenie „Ordynacka”

error: Content is protected !!