Wiesław Klimczak

Wiesław Klimczak (1933-2019)

Niestety czas nieubłaganie zabiera ikony naszego środowiska. Dnia 4 lutego 2019 zmarł Wiesław Klimczak, v-ce Przewodniczący Zrzeszenia Studentów Polskich w pierwszych latach istnienia tej organizacji. Od samego początku narodzenia się idei stworzenia organizacji spajającej byłych działaczy studenckich, Wiesław był w awangardzie Ordynackiej. Spajał niezmordowanie środowisko byłego ZSP, szczególnie najstarszego pokolenia z młodszymi rocznikami. W miarę zaostrzania się stosunków na scenie politycznej, znalazł nową formułę organizacyjną podtrzymując ideę organizacji kultywującej pamięć historyczną środowiska. Jego zaangażowanie w ramach Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego owocowało organizowanymi przez niego konferencjami, wydawnictwami. Jego niespożyta energia do ostatnich chwil aktywnego życia i olbrzymia wiedza o naszym środowisku była nam tak wiele razy przydatna. Był otwarty, cierpliwy i życzliwy dla każdego kolejnego pokolenia działaczy ZSP/SZSP/ZSP. Pozostanie w naszej pamięci jako założyciel i emisariusz kultywowania międzypokoleniowej przyjaźni wyrastającej ze wspólnoty losów i przekonań. Spójność naszego środowiska, byłych działaczy studenckich, pozostanie jego pomnikiem dopóki będzie trwać.

error: Content is protected !!