Komunikat Zarządu Głównego

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

18 kwietnia 2020 roku zebrał się (Skype) Zarząd Główny Stowarzyszenia Ordynacka.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Zarząd podsumował prace nad zmianą statutu stowarzyszenia. Projekt nowego statutu, który był rozesłany do konsultacji do Rad Okręgowych 24 czerwca 2019, Zarząd będzie rekomendował do przyjęcia przez Kongres Stowarzyszenia i w związku z tym prześle go również wszystkim delegatom na zbliżający się Kongres Stowarzyszenia.

Kadencja delegatów na Kongres jest przedłużona automatycznie w związku z przepisami ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) – ustawy zmieniającej, która weszła w życie z dniem ogłoszenia (31.03.2020 r.).

Zarząd podtrzymał decyzję organizacji Kongresu w pierwszym możliwym terminie po zakończeniu stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń w odbywaniu zgromadzeń. Zarząd przypomniał również, że pierwotny termin Kongresu przypadał dokładnie w 70. rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich i miał być nieprzypadkową w tej dacie okazją do odnotowania jubileuszu powstania ruchu studenckiego, z którego wprost wywodzi się Stowarzyszenie Ordynacka.

Zrzeszenie Studentów Polskich powstało w kwietniu 1950 r. W Warszawie. Decyzję o powstaniu organizacji podjął Kongres Studentów Polskich obradujący w dniu 16 kwietnia 1950 r. I Kongres ZSP obradujący w dniach 17 i 18 kwietnia 1950 r. w sali Klubu Studenckiego „Medyk” w Warszawie, przyjął program i statut organizacji, wybrał władze naczelne. Przewodniczącym Rady Naczelnej ZSP został Sylwester Zawadzki.
Przedmiotem wymiany poglądów członków Zarządu była również aktualna sytuacja polityczna w Polsce, a w szczególności publiczna dyskusja związania z terminem i sposobem przeprowadzenia wyborów prezydenckich. W najbliższych dniach zapadną w tej sprawie decyzje polityczne i parlamentarne do których ZG się odniesie.

Zarząd Stowarzyszenia Ordynacka będzie pilnie przyglądał się bieżącym wydarzeniom społecznym i politycznym, i mobilizował członków i sympatyków Stowarzyszenia wokół obrony podstawowych praw obywatelskich zawartych w Konstytucji RP oraz uczestnictwa Polski w europejskim porządku prawnym i strukturze Unii Europejskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Ordynacka 18 kwietnia, 2020 roku

error: Content is protected !!