Quo Vadis Dux

Tymczasem w kuluarach zabrzmiały inne głosy, które niebawem zostaną opublikowane. W tym istotne statutowe, czytaj dalej…….

“Szanowne, Szanowni,

W tak dobrej formie Ordynackiej nie widziałem od dawna! Czwartkowe (17.11) posiedzenie Rady Naczelnej, poprzedzone Komitetem Wykonawczym przyniosło sporo ustaleń, o których za chwilę, ale teraz chciałbym podziękować wszystkim obecnym za udział w Spotkaniu Pokoleń. Pojawiło się wiele dawno nie widzianych twarzy a ostatnich uczestników musiałem o 21 zachęcać do odwrotu! Widać, że wspólne, z Komisją Historii Ruchu Studenckiego spotkanie zaczynające się od arcyciekawej dyskusji z prof A. D. Rotfeldem to trafna formuła. Będziemy ją kontynuować. Gwiazdą wieczoru był niewątpliwie profesorski tandem: Rotfeld – Nowiak i gorący temat polskiej polityki bezpieczeństwa wobec sytuacji za wschodnią granicą. Było tak, jakbyśmy chcieli, żeby było zawsze: ciekawie, na najwyższym poziomie, ale i wesoło, w gronie przyjaciół sprzed lat. Co do ustaleń Rady Naczelnej: – Kongres Ordynackiej odbędzie się 20.05.2023 r. w Palladium (obok Hybryd). Sala już jest zarezerwowana. Jeśli pojawią się jakiś dziś nieprzewidziane przeszkody, to ustaliliśmy termin rezerwowy na 03.06.23. – Jak wiecie, Kongres ma charakter walnego zgromadzenia członków. Ponieważ obowiązkiem członka/członkini jest płacenie składek (10 zł rocznie), prawo głosu będą mieli ci, którzy już opłacili, bądź opłacą składki członkowskie za 2022 rok w terminie do 31.12.2022 na konto Stowarzyszenia Ordynacka. KONTO: 15 1090 1694 0000 0001 4882 5925 STOWARZYSZENIE ORDYNACKA, ul. Wiejska 12/3, 00-490 WARSZAWA w tytule przelewu wpisz: imię, nazwisko, środowisko Wszystkich uczestników Kongresu, nie tylko delegatów będzie obowiązywać specjalna opłata na sfinansowanie kosztów Kongresu i ew. imprez towarzyszących. – KW RN powoła Kongresowe zespoły: statutowy i programowy na spotkaniu (wirtualnym) w okolicach 15.12.22. Zachęcam Was do zgłaszania się! Wystarczy mail do mnie lub szefa środowiska, czy członka Komitetu Wykonawczego. – Rada Naczelna nie planuje jesienią 2023 r spotkania; powinniśmy za to odbyć je w pierwszej połowie 2024 r., jako, że Rada musi zatwierdzić do 30.06 każdego roku sprawozdanie finansowe za rok poprzedni. Oczywiście będziemy spotkania Rady łączyć z obchodami rocznicy powstania ZSP. Pozdrawiam i zachęcam do dalszego rozsyłania tego maila, żeby wszyscy mieli szansę się z nim zapoznać. Robert Kwiatkowski poczta@robertkwiatkowski.pl”

Tymczasem w kuluarach zabrzmiały inne głosy, które niebawem zostaną opublikowane. Oto pierwszy z nich:

Cześć koleżanki i koledzy,

z mieszanymi uczuciami przeczytałem relacje Roberta. Co to znaczy „w tak dobrej formie”??? Że udało się spotkanie wielu kolegów i kilku koleżanek?

Świetnie.

Tylko, że z roku na rok będzie ich (nas) coraz mniej, aż w końcu ostatni(a) będzie musiał(a) zgasić światło. Nikt go nie poniesie dalej. W sumie to może będzie niewielka strata, bo to światełko od dawna już niemal nie świeci.

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce (no może poza PAN i konferencją episkopatu 😊), której członkowie mają  doświadczony wiek i wyższe wykształcenie, którzy za młodu, a i dzisiaj, wyróżniają się ponadprzeciętną aktywnością.

I co z tym robimy?

Od czasu do czasu spotykamy się regionalnie lub ogólnopolsko, gadamy, czasem napijemy się wódki, dużo rzadziej sobie nawzajem pomożemy w jakiś własnych sprawach.

Ordynackiej NIE MA.

A mogłaby być i naprawdę znaczyć. A jej głos mógłby brzmieć i znaczyć.

Czy i o tym dyskutowano podczas tego – w relacji doskonałego – spotkania?

Czy zastanowiono się jakie ruchy i w jaki sposób wykonać, by nasze istnienie było zauważone, miało sens dla nas samych i dla Polski? Czy zastanowiono się nad tym, jak zapewnić nam ciągłość istnienia?

Jeśli tak, to świetnie, ale fajnie by było wiedzieć co wymyśliliście.

Jeśli nie, to nie ma się co cieszyć dobrą formą, bo to tylko forma pozorna – ileż mogą mieć dobrej formy ludzie o średniej wieku 65 lat? Jeśli teraz już nic nie wymyślimy, to ten przyszłoroczny, majowy kongres już dziś należy oficjalnie nazwać i propagować jako ten rozwiązujący Ordynacką. Zrobić podsumowanie, pożegnanie, ocenić – niewiele warty niestety – wkład Ordynackiej w rozwój RP i nas samych.

Ze smutkiem pozdrawiam,

Stanisław Pisarek

Istotne statutowe pytania bez odpowiedzi ze strony NSK:

1) Czy udział członka stowarzyszenia w Kongresie można ograniczyć wyłącznie do biernego prawa wyborczego, bądź biernego uczestnictwa w Kongresie, lub ograniczyć innymi zapisami, które nie występują w statucie?

2) Czy konieczna jest weryfikacja członków Stowarzyszenia Ordynacka przed Kongresem, zgodnie z zapisami statut zgodnie z § 9 p. 2 i § 12 p.3 ?

3) Czy członkowie Rady Senatorów tj. członkowie stowarzyszenia z mocy poprzedniego, starego, statutu są dalej pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia Ordynacka? Lista Rady Senatorów jest na stronie https://www.gwozdz.eu/xx/,

Nowy statut posiada zapisy:

§ 9 p 1. Członkiem Stowarzyszenia może być, każdy pełnoletni obywatel RP, o pełnej zdolności do czynności prawnych, który jest lub był studentem, członkiem ruchu studenckiego lub jest absolwentem wyższej uczelni. p.2. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po: 1) złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata, z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia – wzór deklaracji ustala Rada Naczelna, 2) podjęciu uchwały przez Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej o przyjęciu wstępującego w poczet Członków. 3) dokonaniu wpłaty składki członkowskiej, 3. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Naczelnej. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały i winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej. 4) Zasady tworzenia, wykorzystywania i dostępu do informacji dotyczących list członków, ich danych osobowych, finansów określa Rada Naczelna, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

§ 10 Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 1) Uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 2) Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jej działalnością statutową. 3) Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia. 4) Współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą, 5) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 11 Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 1) Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu. 2) Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 3) Przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności. 4) Opłacania składek .

Potrzebne są głosy w dyskusji. Dyskutuj możliwa jest na grupie fb jeżeli do tej grupy należysz? Jak nie, to zawnioskuj do admina o uczestnictwo w grupie., albo na blogu tej strony, z tym że też musisz wypełnić formularz wniosku do admina. Dyskusja na blogu i grupie fb dotyczy włącznie członkiń i członków Stowarzyszenia Ordynacka.

error: Content is protected !!